הקלטות של תוכניות רדיו, ראיונות, הרצאות ושיחות
בנושא לקויות למידה

קו פתוח בנושא אנשים לקויי למידה בעבודה ובמוסדות להשכלה גבוהה
שיחה עם ד"ר עמלה עינת, גיא פינקלשטיין וד"ר נעמי וומברנד. 3.5.05

WMA קבצי
 
עניין אחר בנושא סטודנטים לקויי למידה, 25.12.05 השמעה
 

קו פתוח בנושא שילוב לקויי למידה במוסדות להשכלה גבוהה
שיחה עם ד"ר עמלה עינת, גיא פינקלשטיין וד"ר נעמי וומברנד

MP3 קבצי
מומלץ לשמור את הקבצים לפני השמעתם
 

קו פתוח בנושא מבוגרים עם לקויי למידה בהשכלה הגבוהה, 6.2.07
שיחה עם אריאלה הלווינג, ישראל וינקלר וגיא פינקלשטיין

WMA קבצי