מרכזי תמיכה אקדמיים

בצלאל
מכללת יהודה ושומרון
סמינר אורנים
מכללת ירושלים
מכללת ויטל
מכללת תלפיות
מכללת תל אביב יפו
אוניברסיטת דרבי
מכון וינגייט
מכללת ידע
אסכולה לעיצוב
שערי משפט
אורט ירושלים
מכללת רעננה
קמרה אובסקורה
מכללת ויצו קנדה חיפה
מכללת דוד ילין
מכללת אוהלו
מכללת שנקר
מכללת אשקלון
מכללת אריאל
מכללת אילת
אורט אולייסקי

"דף קשר - מרכזי התמיכה לסטודנטים ליקויי למידה בשיתוף עמותת "לשם

 

אירגונים ועמותות

ביחד
מידעת
בחירת מוסד הלימוד וחישוב סיכויי הקבלה